Vásárlási feltételek

Tájékoztató adatok az Eladóról
növényshop.hu internetes oldal - Tam-Fa Kft. ONLINE ÁRUHÁZ - üzemeltetője a Tam-Fa  Kft. (székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi János u 8, Telephely: 7723 Erdősmecske Ady Endre u 10. adószám: 11548319-2-02, ; Vevőszolgálat telefonszáma: 0620 3780882, e-mail címe: novenyshop@gmail.com) a továbbiakban "Eladó".

A megrendelhető termékek körének meghatározása
Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes listaárát. A növényshop.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton és telefonon lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.
 
Megrendelés
Az Eladó a megrendelést regisztráció, vagy regisztráció nélkül elfogadja, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta.
Az Eladó a naprakész árakat tünteti fel, amennyiben mégis-készlethiány esetén-árváltozás történik akkor azt az Eladónak, írásban vagy telefonon tett új ajánlattal élhet. Nem köteles  eljárás ellenére is Ebben az esetben Eladó felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vevő azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Regisztráció, bejelentkezés
A növényshop webáruházban a megrendelés leadásához nem szükséges regisztrálni!

Kosár kezelése és megrendelés
A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget, azt a megrendelés folyamatában választhatja ki.
A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a "Kosárba" gombra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 db kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a kosáron belül a termék mellett egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre.
 A "Pénztárhoz" gombra történő kattintással ellenőrizheti a kosárban lévő árucikkek adatait, illetve lehetősége van a mennyiség megváltoztatására is.
Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, az "Eltávolítás" gombra történő kattintással.
Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a "Fizetési mód kiválasztása" gombra. A következő lépés a fizetési és szállítási mód kiválasztása. Ezek után adhatja meg személyes adatait, számlázási és szállítási címét. Amennyiben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, a rubrika kipipálásával a rendszer automatikusan átmásolja az adatokat. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A termékek ára és a fizetés módja
A termékek aktuális bruttó árát a növényshop.hu honlapon található érvényes termékkatalógus tartalmazza.
Utánvételes fizetés a termék átvételekor
Amennyiben egy címről átvétel nélkül visszajön a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvételes küldeményt postázni. Az Eladó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvételes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa. Erről természetesen a megrendelő értesítést kap.
Személyes átvétel esetén ingyenes, telefonos egyeztetés szükséges!
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.

A termékek átadása-átvétele
Szállítási határidő
Az Eladó által vállalt szállítási határidő átlagosan 7-10 nap. A termék postára adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vevő.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, a Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles az Eladó a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Eladónak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.
A Vevő a kiválasztott és megrendelt termékeket a vevői megrendelésben jelzett helyen veheti át a futártól. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik.

Házhoz szállítás
A megrendelt áru házhozszállítása az MPL Futárszolgálattal történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni.
Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél, ezután a Vevő az Eladónál újabb szállítási határidőt egyeztethet.


Csomagolási és postadíjak: 

5.000 Ft - 15.000 Ft rendelési értékig: 2.500 Ft

15.001 Ft - 30.000 Ft rendelési értékig: 2.000 Ft

30.001 Ft - 60.000 Ft rendelési értékig: 1.500 Ft

60.000 Ft felett ingyenes a szállítás!

Egy csomagba 40 kg tömegig és 2 méteres hosszig tudunk növényeket elhelyezni, tehát elég sok fér bele! :)
​Ha az adott rendelést csak több csomagban tudjuk postára adni, minden további csomagra egységesen 1.500.-Ft díjat számolunk fel!

A Termékek ellenőrzése
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, amit az MPL Futárszolgálat formanyomtatványán kell megtennie.
A mennyiségi megvizsgálását a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át
a Vevőre.

 Elállás
A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az Eladó 1. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A Vevő a szerződéstől 14 munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik abban az esetben, ha a Felek jegyzőkönyvet nem vettek fel a kézbesítéskor a csomagolás sérüléséről.
Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

 Jótállás
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk. 248. § (1) „Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.” és a 17/1999. kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén, egyéb panasz (például mennyiségi probléma, vagy sérült csomagolás) az átvételkor kitöltött jegyzőkönyvvel érvényesíthető.
A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

 Adatvédelem
A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el, adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.
A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

Panaszügyintézés
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 10/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a Vevőszolgálat e-mail címén is. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a Vevőszolgálat telefonszámán keresztül, illetve személyesen. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

 Az Üzleti Feltételek elfogadása
A vásárló a Tam-Fa  Kft-növényshop.hu ONLINE ÁRUHÁZ-ban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

Egyéb
Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően Bíróság illetékességét kötik ki.

Pécsvárad, 2014. február 10.
Tam-Fa Kft.

Iratkozzon fel a hírlevélre!
Akciós termékek, hasznos
növényápolási tanácsok

Növény enciklopédia

Actinidia chinensis (deliciosa) `Tuscia` (Tuscia Óriáskivi)

Tulajdonságaival megegyezik a Actinidia chinensis Hayward kivijével, porzója a Actinidia chinensis Tomuri, Termései másfélszerese a Haywardénak, 8 db kivi elérheti az 1 kilogrammot.
Tovább a növény enciklopédiára